Parc Científic de Barcelona

El Parc Científic de Barcelona, pertany al grup de la Universitat de Barcelona. És un centre de recerca capdavanter en biotecnologia que té com a missió oferir un entorn adequat per al desenvolupament de la recerca d’excel·lència, tant d’empresa privada com pública, que faciliti la generació de sinèrgies, la transferència de coneixement i tecnologia i la innovació. Alhora, vol fomentar i difondre la cultura científica a la societat.

Per a més informació: Parc Científic de Barcelona